Služby autoservisu

Tlačiť

Neustálym sledovaním trendov a technológií sa snažíme aby služby poskytované v servise spĺňali všetky svetové aj slovenské kvalitatívne štandardy. Neustále investujeme do technológií a vzdelávania aby sme mohli zodpovedne prehlásiť, že "držíme krok s dobou". Pravidelne sa zúčastňujeme veľtrhov a výstav, sledujeme trendy a vývoj v oblasti automobilizmu a servisnej techniky aby sme sa mohli zodpovedne plánovať rozvoj a investície do budúcnosti. V servise Vám ponúkame nasledujúce služby:

 

Okrem autoservisných prác ponúkame aj administratívnu pomoc pri vybavovaní STK a EK a to takým spôsobom, že k nám pristavíte Vaše auto a nutnú dokumentáciu. Spoločne s Vami zhodnotíme stav Vášho auta posúdime či na aute sú nejaké vady, ktoré by ohrozovali bezpečnú prevádzku motorového vozidla (kvôli ktorým by Vaše auto neprešlo úspešne TK/EK). Ak takéto závady na motorovom vozidle existujú tieto odstránime a pristavíme auto na technickú prípadne emisnú kontrolu. Pri odovzdávaní auta Vám ho odovzdáme s platnou TK/EK.