Mobiltechna - Jaroslav Gubáni

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
O nás

Ochrana osobných údajov

E-mail Tlačiť PDF

Vaše osobné údaje nás zaujímajú len do tej miery aby sme boli schopný vyhovieť vašej objednávke a aby sme boli schopný vystaviť Vám účet. Pre vybavenie Vašej objednávky nás zaujímajú viac osobné údaje Vásho auta ako tie Vaše.

Prehlásenie.

Kolektív firmy Jaroslav Gubáni týmto spoločne prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými či už pri osobnom kontakte so zákazníkmi alebo pri elektronickej komunikácií či registrácií na internetovej stránke, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

V našom informačnom systéme môžeme o Vás uchovávať nasledujúce informácie:

  • názov firmy (meno a priezvisko súkromnej osoby),
  • adresa, prípadne ďalšia adresa na doručovanie pošty,
  • IČO, DIČ, IČ DPH,
  • telefónne číslo, číslo faxu, e - mail adresa,
  • informácie k presnej identifikácií Vášho auta.

K týmto informáciam sa správame zodpovedne, chárnime ich pred vyzradením, sprístupnením prípadne zneužitím. Jedinú informáciu, ktorú sme schopný a ochotný odovzdať tretej strane sú údaje pre doručenie zásielky (označenie prijímateľa a adresa) v prípade, že si u nás objednáte doručenie tovaru prostredníctvo pošty. Spolupracujeme len s renomovanými špeditérskymi spoločnosťami a Slovenskou poštou. Po dohode s Vami môžeme poskytnúť údaje nevyhnutné k vyriešeniu Vašej poistnej udalosti v prípade ak sa jedná o opravu motorového vozidla hradené z Vašej poistky prípadne zákonnej poistky poistenca.

V prípade, že máte vedomosť o tom, že evidujeme o Vás údaje a tieto sa zmenili, vo Vašom záujme Vás žiadame aby ste nám túto zmenu písomne (aj elektronicky) oznámili. Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa súčasne zaväzujeme, že na prianie zákazníka, vymažeme neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Posledná úprava Sobota, 20 Marec 2010 23:02  

Statistics

Členovia : 3
Článkov : 13
Webové prepojenia : 6
Počet zobrazení obsahu : 69660

Galéria

Dotazník

Ako sa Vám páči nový dizajn našej internetovej prezentácie